Committees

…………………………………………………..
 1. Nandish Dhananjaya – Chair
 2. Veena Hullur – Co Chair
 3. Kiran Tavane – Treasurer
 4. Kusuma Indushekar – Secretary
 5. Vidu Betkerur – Joint Secretary
 1. Dr. S Chandramouli
 2. Bhavani Moodabagil
 3. Channu Kambalyal
 4. Mallikarjun Nalawadi
 5. Dr. Rajeev Kumar
 6. Annapur Shivakumar
 7. Nandish Dhanajaya
 1. Dr. Sachidananda Murthy – Chair
 2. Keerthi Kumar- Co Chair
 3. Dr. S Chandramouli
 4. Uma Murthy
 5. Channu Kambalyal
 6. Basu Hullur
 7. Shrishail Virupannavar
 1. Murugesh Patil – Chair
 2. Deepak Patil – Co Chair
 3. Ravi Babu
 4. Dr. Rajeev Kumar
 5. Indusekar B
 1. Shashi Dymenahalli – Chair
 2. Jyothi Shirahatti – Co-Chair
 3. Dr. Veena Prabhu
 4. Vasan Arul
 5. Jyothi Patil
 6. Dr. Kiran Kumar
 7. Keerthi Kumar
 8. Siddaram Hiremath
 1. Akash Shirol – Chair
 2. Rajendra Hugar – Co Chair
 3. Rajani Chandramouli
 4. Anita Kishore
 5. Keerthi Kumar
 6. Anusuya Shivakumar
 7. Niranjan Goudar
 1. Uma Murthy – Chair
 2. Basu Hullur – Co Chair
 3. Mallikarjun Nalawadi
 4. Ravi Babu
 5. Shrishail Virupannavar
 6. Sudhir Sakhuja
 7. Latha Doshetty
 1. Annapur Shivakumar – Chair
 2. Supriya Antin – Co-Chair
 3. Ravi Babu
 1. Dr. Ambika Babu – Chair
 2. Dr. Rajeev Kumar-Co-Chair
 3. Dr. Neetha Dhananjaya
 4. Dr. Kiran Kumar
 5. Dr. Veena Prabhu
 6. Dr. Prabhu Shiva
 7. Dr. Sachidananda Murthy
 8. Dr. S. ChandraMouli
 9. Dr. Veena Arun
 10. Dr. Arun Haleyur
 11. Dr. Nayan Gowda
 12. Dr. Deepti Shivakumar
 13. Dr. Jyothi Patil
 14. Dr. Sangamesh Jabshetty
 15. Dr. Nanditha Jabshetty
 16. Dr. Ashwin Shelvanth
 17. Dr. Hema Shelvanth
 18. Dr. Shantesh Nalawadi
 19. Dr. Umesh Dymenahalli
 20. Dr. Vijay Doshetty
 1. Veena Modgi – Chair
 2. Rashmi Madenahalli – Co-Chair
 3. Dr. Nanditha Sangamesh
 4. Deepa Shirol
 5. Dr. Deepti Nayan
 1. Rajendra Hugar – Chair
 2. Raj Betkerur – Co-Chair
 3. Basu Hullur
 4. Murgesh Patil
 5. Rathna Nalawadi
 6. Tanuja Kambalyal
 7. Dr. Prabhu Shiva – Golf
 8. Dr. Rajeev Kumar – Golf
 9. Dr. Nayan Gowda
 1. Suresh Koratagere – Chair
 2. Natraj Hoskote
 3. Basavaraj Nanjundappa
 4. Sachin Suresh
 5. Rajendra Hattarki
 1. Danashree Koratagere
 2. Sudha Nanjannavar
 3. Murgesh Patil
 4. Supriya Antin
 5. Ravi Babu
 6. Prabhu Nanjannavar
 7. Saroj Vhasure
 8. Meenakshi Viruppanavar
 9. Shankar Manjunath
 10. Neelambika Hattarki
 1. Chaitra Kishore – Chair
 2. Anitha Kishore
 3. Prakruthi Nandan
 4. Archana Niranjan
 5. Jyothi Shankar
 6. Dr. Neetha Dhananjaya
 7. Jyothi Shirahatti
 8. Tanuja Kambalyal
 9. Sangeetha Basavaraju
 1. Shashidhar Kallur
 2. Ningappa Pavadeppanavar
 3. Meenakshi Viruppanavar
 4. Manisha Viruppanavar
 1. Basu Hullur
 2. Prakash Shirahatti
 3. Shashikanth Vhasure
 1. Shankar Manjunath
 2. Neelambika Hattarki
 3. Murgesh Patil
 4. Channu Kambalyal
 1. Manisha Virupannavar
 2. Dhanya Moodbagil
 3. Shruthi Chandramouli
 4. Vidya Betkerur
 5. Ishwar Murthy
 1. Anitha Hugar – Chair
 2. Deepa Patil – Co-Chair
 3. Lekha Tavane
 4. Dr. Neetha Dhananjaya
 5. Ambika Babu
 6. Anand Revanna
 1. Lekha Tavane – Chair
 2. Dr. Neetha Dhananjaya – Co-Chair
 3. B. Indusekar
 4. Anand Revanna
 5. Anitha Hugar
 6. Deepa Patil
 1. Malik Viruppannavar – Chair
 2. Roshan Betkerur – Co-Chair
 3. Shreya Dhananjaya
 4. Meghana Basavaraju
 5. Natasha Kumar
 6. Priya Dhananjaya
 7. Esha Patil
 8. Rhea Kumar
 9. Siya Hugar
 10. Mukta Patil
 11. Disha Tavane
 12. Rohan Kumar
 13. Akash Basavaraju
 14. Tejas Hullur
 15. Mayuri Hullur
 16. Anshu Indusekar
 17. Meghana Moodabagil
 18. Satish Suresh
 19. Manisha Viruppannavar
 20. Rhea Shirahatti
 21. Roshan Shirahatti
 22. Rahul Shirahatti
 23. All Kids 13 & above
 1. Uma Jayaswamy
Close Menu